Mạng quảng cáo hiển thị Google Display Network Từ thời xa xưa, những năm đầu thế kỷ 20, Claude C. Hopkins (cha đẻ của marketing hiện đại, tác giả các tác phẩm nổi tiếng: Đời quảng cáo, Phòng thí nghiệm của nhà quảng cáo…) đã rất nhiều lần nhấn mạnhRead More →